Jeppsson CAD Center

- Din leverantör av:

 • EDWin, programvara 
  för kretskortslayout
 • Läroböcker på svenska inom CAD och BIM

Välkommen att kontakta oss!

Email: info@jeppsson.se


Kolla in våra filmer på You-tube eller läs nyheter på facebook:

is320.jpgyoutube_logo_stacked-vfl225ZTx-3.png


 

EDWin XP

En komplett helintegrerad programvara för design och tillverkningsberedning av mönsterkortsbaserad elektronik. Med EDWin förkortar du ledtiderna och tar din idé från schemaritning till färdigt mönsterkortsunderlag på kortast möjliga tid.

Nya versionen EDWin XP innehåller en komplett uppsättning verktyg för design i schema med ett omfattande standardbibliotek, komponenteditor där du med en inbyggd "Wizard" (automatisk konfigurator) enkelt kan skapa nya symboler/komponenter. I PCB design editor kan du med Autoplace och autoroute funktioner färdigställa din design snabbt och smidigt. Verifiera din design med flera DRC funktioner innan du slutligen producerar mönsterkortsunderlaget i Fabrication manager.

Nedan finner du en komplett lista över features i EDWin XP.

Shematic Design

 • Top –down Hierarkiska nivåer (99)
 • Upp till 99 pages
 • Standard utskriftsformat
 • Customizable Component browser
 • Användardefinierade bredd på connection och bus
 • Intelligent och interaktiv routing
 • Auto packaging
 • Instant Packaging
 • Smart Autoplacer
 • Auto covering
 • Circuit DRC
 • Direkt aplicering av logisk funktion till schematic components
 • Komponentspecifika MM Simulator Modeller
 • Filter Designer
 • Page/Design notes
 • Property boxes
 • Block Diagram Elements
 • Sanningstabell till diagram converter
 • VHDL code to diagram converter
 • Enhancements in Block Pack Function
 • Rotate Instant Packaged Components
 • Mirror Instant Packaged Components
 • “View Symbol/View Package”-funktion för komponenter i Schematic Editor
 • Förbättringar i Block Edit funktionen
 • Koppla från anslutning för en komponent med ett enkelt klick
 • "Add Arc" i polygon
 • Schematic vs. Layout Dual monitor visning av komponenter och nät

PCB design

 • Artwork "Venting and Thieving Areas"
 • Excellon NC Drill format
 • IPC Standard for PCB assembling and Bare board testing
 • Intelligent Copper Pour
 • Automatic ground plane with heat relief item
 • Automatic Dimensioning (Linear and Angular)
 • Gerber Viewer (WYSIWYG)
 • Circular interpolation
 • Filled polygons
 • Square flash fill of rectangles
 • Artwork stepping
 • Graphic import (Reverse Engineering. GERBER,DXF)
 • DXF Board Outline Import
 • Simple means for aligning images
 • Supports EIA standards ,RS-274D format and RS-274X
 • Export CNC data in G-CODE
 • Improved multi layer copper pour connectivity check with 3D presentation
 • Polygonal copper relieve
 • 3D Export in IDF Format
 • 3D IDF File Viewer
 • Copper Removal Tools
 • Add Solder Paste/Glue Mask Items to pad stacks.
 • Export Formats in common dialog in the fabrication manager
 • Improved Gerber Viewer Setup.
 • Square Holes in the Gerber Artwork.
 • Improved Reconstruction of projects
 • Enhanced Copper Removal
 • Incorporated an option "Display Used Layers Only" in Select Active Layers Window
 • Implemented Arc insertion in polygon
 • Improved 3D IDF Viewer using OpenGL

Library

 • ANSI & IEC Standard symbol Library
 • JEDEC/EIA and IPC Standard packages
 • Symbol and Package Creation Wizards
 • Automatic pin assignment
 • 3D creation/editing of packages
 • Rectangular, Triangular, Oval &Circular Padstacks
 • Incorporated an option "Display Used Layers Only" in Select Active Layers Window
 • Option to remove previous Pin Assignments while Renumbering
 • Implemented Arc insertion in polygon
 • Incorporated an easier option to list out the user libraries while saving
 • Improved Package and Board Cabinet Views using OpenGL

Fabrication Manager

 • Artwork Venting and Thieving Areas
 • Excellon NC Drill format
 • IPC Standard for PCB assembling and Bare board testing
 • Intelligent Copper Pour
 • Gerber output with user defined apertures
 • Automatic ground plane with heat relief item
 • Automatic Dimensioning (Linear and Angular)
 • Gerber Viewer (WYSIWYG)
 • Circular interpolation
 • Filled polygons
 • Square flash fill of rectangles
 • Artwork stepping
 • Graphic import (Reverse Engineering)
 • DXF Board Outline Import
 • Simple means for aligning images
 • Supports EIA standards ,RS-274D format and RS-274X
 • Export CNC data in G-CODE
 • Improved multi layer copper pour connectivity check with 3D presentation
 • Polygonal copper relieve
 • 3D Export in IDF Format
 • 3D IDF File Viewer
 • Copper Removal Tools
 • Add Solder Paste/Glue Mask Items to pad stacks.
 • Export Formats in common dialog in the fabrication manager
 • Improved Gerber Viewer Setup.
 • Square Holes in the Gerber Artwork.
 • Improved Reconstruction of projects
 • Enhanced Copper Removal
 • Incorporated an option "Display Used Layers Only" in Select Active Layers Window
 • Implemented Arc insertion in polygon
 • Improved 3D IDF Viewer using OpenGL

Export

 • EDIF version 2.0
 • EDWinXP Schematic netlist
 • Scicards netlist
 • Orcad PCB II wirelist
 • EED3 Layout wirelist
 • DXF output
 • Specctra and Maxroute autorouters
 • CUPL netlist
 • XILINX netlist
 • JEDEC netlist
 • ALTERA EDIF
 • Export CNC data in G-CODE
 • ODB++ Export

Import

 • EDWinXP PCB wirelist
 • EDWinXP Schematic netlist
 • Orcad PCB II wirelist
 • VHDL (Level ‘0’ syntax)
 • Gerber ASCII (Reverse Engg)
 • DXF
 • EED3 Layout wirelist
 • SPICE netlist (SPICE3F5 & XSPICE)
 • ALTERA EDIF
 • ODB++ Import