Lär dig Inventor

Denna kurs lär dig grunderna i Autodesk Inventor.
Efter att du har gått igenom denna kurs bör du kunna:
Skapa geometriformer i 3D med Inventors Part-verktyg som du sedan använder för att skapa komponenter. Med Assembley verktygen sammanställer du sedan komponenterna i mekaniska system som tex. en motor.

Använda olika verktyg och metoder för att identifiera, lokalisera och välja komponenter i en sammanställning, ta fram viktig information beräknad ur data från parametriska modeller och sammanställningar samt att skapa animeringar för sprängskisser i presentationsfiler.
Media: PDF + Inventor övningsfiler.

%d bloggers like this: