Övningsfiler

Lär dig Autocad: https://www.dropbox.com/s/zzng292ifdcgjj8/Autocad-2021-oevningsfiler.exe?dl=0

Lär dig Revit arkitekt: https://www.dropbox.com/s/htux52pqytndwat/L%C3%A4r%20dig%20Revit%202021%20-%20arkitektur%20%C3%B6vningar.zip?dl=0

Lär dig Revit konstruktion: https://www.dropbox.com/s/gxpdmeaw2ov3l8s/Revit%20K%202020%20%C3%B6vningsfiler.exe?dl=0

Lär dig Revit installation:
https://www.dropbox.com/s/uu3zt8u9ejv4zrf/Revit%20installation%202020%20%C3%B6vningsfiler.exe?dl=0

Lär dig Revit och husbyggnad: https://www.dropbox.com/s/yhupb69twvd4xwj/Revit%20och%20husbyggnad%202020%20%C3%B6vningsfiler.exe?dl=0

Lär dig Revit Families: https://www.dropbox.com/s/whnscp3wgu4rieo/Revit%20familjer%202020%20%C3%B6vningsfiler.exe?dl=0

Lär dig Autodesk Inventor: https://www.dropbox.com/s/t23jftd3ru1z6gj/Inventor%202020%20%C3%B6vningsfiler.exe?dl=0

Lär dig Inventor FEM: https://www.dropbox.com/s/5od96z9p8qlt78a/L%C3%A4r%20dig%20Inventor%202020%20FEM%20%C3%B6vnigar.zip?dl=0

%d bloggers like this: